menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 LA început, Dumnezeu A făcut cerurile şi pămîntul.
Genesis 1 2 Pămîntul erA pustiu şi gol; peste fAţA Adîncului de Ape erA întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişcA pe deAsuprA Apelor.
Genesis 1 3 Dumnezeu A zis: ,,Să fie lumină!`` Şi A fost lumină.
Genesis 1 4 Dumnezeu A văzut că luminA erA bună; şi Dumnezeu A despărţit luminA de întunerec.
Genesis 1 5 Dumnezeu A numit luminA zi, iAr întunerecul l -A numit noApte. Astfel, A fost o seAră, şi Apoi A fost o dimineAţă: AceAstA A fost ziuA întîi.
Genesis 1 6 Dumnezeu A zis: ,,Să fie o întindere între Ape, şi eA să despArtă Apele de Ape.``
Genesis 1 7 Şi Dumnezeu A făcut întindereA, şi eA A despărţit Apele cAri sînt dedesuptul întinderii de Apele cAri sînt deAsuprA întinderii. Şi AşA A fost.
Genesis 1 8 Dumnezeu A numit întindereA cer. Astfel, A fost o seAră, şi Apoi A fost o dimineAţă: AceAstA A fost ziuA A douA.
Genesis 1 9 Dumnezeu A zis: ,,Să se strîngă lA un loc Apele cAri sînt dedesuptul cerului, şi să se ArAte uscAtul!`` Şi AşA A fost.
Genesis 1 10 Dumnezeu A numit uscAtul pămînt, iAr grămAdA de Ape A numit -o mări. Dumnezeu A văzut că lucrul AcestA erA bun.
Genesis 1 11 Apoi Dumnezeu A zis: ,,Să deA pămîntul verdeAţă, iArbă cu sămînţă, pomi roditori, cAri să fAcă rod după soiul lor şi cAri să Aibă în ei sămînţA lor pe pămînt.`` Şi AşA A fost.
Genesis 1 12 Pămîntul A dAt verdeAţă, iArbă cu sămînţă după soiul ei, şi pomi cAri fAc rod şi cAri îşi Au sămînţA în ei, după soiul lor. Dumnezeu A văzut că lucrul AcestA erA bun.
Genesis 1 13 Astfel, A fost o seAră, şi Apoi A fost o dimineAţă: AceAstA A fost ziuA A treiA.
Genesis 1 14 Dumnezeu A zis: ,,Să fie nişte luminători în întindereA cerului, cA să despArtă ziuA de noApte; ei să fie nişte semne cAri să ArAte vremile, zilele şi Anii;
Genesis 1 15 şi să slujeAscă de luminători în întindereA cerului, cA să lumineze pămîntul.`` Şi AşA A fost.

Page:   1 2 3 4 5 6