menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 İbrAhim oğlu, DAvut oğlu İsA Mesih'in soyuylA ilgili kAyıt şöyledir: İbrAhim, İshAk'ın bAbAsıydı. İshAk, YAkup'un bAbAsı; YAkup dA YAhudA ve onun kArdeşlerinin bAbAsıydı.
Matthew 1 3 YAhudA, TAmAr'dAn doğAn Peres ve ZArA'nın bAbAsıydı. Peres, Hesron'un bAbAsı; Hesron dA RAm'ın bAbAsıydı.
Matthew 1 4 RAm, AminAdAb'ın bAbAsı; AminAdAb, NAhşon'un bAbAsı; NAhşon ise SAlmon'un bAbAsıydı.
Matthew 1 5 SAlmon, RAhAv'dAn doğAn BoAz'ın bAbAsıydı. BoAz, Rut'tAn doğAn Obed'in bAbAsı; Obed de İşAy'ın bAbAsı;
Matthew 1 6 İşAy dA, krAl DAvut'un bAbAsıydı. DAvut, UriyA'nın kArısındAn doğAn SüleymAn'ın bAbAsıydı.
Matthew 1 7 SüleymAn, RehAvAm'ın bAbAsı; RehAvAm, AbiyA'nın bAbAsı; AbiyA dA AsA'nın bAbAsıydı.
Matthew 1 8 AsA, YehoşAfAt'ın bAbAsı; YehoşAfAt, YorAm'ın bAbAsı; YorAm, UziyA'nın bAbAsıydı.
Matthew 1 9 UziyA, YotAm'ın bAbAsı; YotAm, AhAz'ın bAbAsı; AhAz dA HizkiyA'nın bAbAsıydı.
Matthew 1 10 HizkiyA, MAnAşe'nin bAbAsı; MAnAşe, Amon'un bAbAsı; Amon ise YoşiyA'nın bAbAsıydı.
Matthew 1 11 YoşiyA, BAbil sürgünü sırAsındA doğAn YekonyA ve onun kArdeşlerinin bAbAsıydı.
Matthew 1 12 YekonyA, BAbil sürgününden sonrA doğAn ŞAltiyel'in bAbAsı; ŞAltiyel ise ZerubAbel'in bAbAsıydı.
Matthew 1 13 ZerubAbel, Abihud'un bAbAsı; Abihud, ElyAkim'in bAbAsı; ElyAkim de Azor'un bAbAsıydı.
Matthew 1 14 Azor, SAdok'un bAbAsı; SAdok, Ahim'in bAbAsı; Ahim ise Elihud'un bAbAsıydı.
Matthew 1 15 Elihud, ElAzAr'ın bAbAsı; ElAzAr, MAtAn'ın bAbAsı; MAtAn dA YAkup'un bAbAsıydı.
Matthew 1 16 YAkup, Meryem'in kocAsı Yusuf'un bAbAsıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsA doğdu.

Page:   1 2 3 4 5 6