menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 9 8 Ba mbooloo ma gisee loolu, ñu daldi ragal te màggal Yàlla, mi dénk sañ-sañ bu tollu noonu doom AADAma yi.
Matthew 15 2 «Lu tax say taalibe di moy AADAy yoon, yi maam yi tëral? Ndaxte duñu raxas seeni loxo, bu ñuy lekk.»
Matthew 15 3 Waaye Yeesu tontu leen ne: «Yéen itam lu tax ngeen di moy li Yàlla santaane, ngir topp seeni AADA?
Matthew 15 6 kooku amatul warugaru teral baayam. Noonu tebbi ngeen kàddug Yàlla ndax seen AADA.
Mark 7 2 Ñu gis yenn ciy taalibeem di lekk, fekk seeni loxo setul, maanaam raxasuwuñu woon, ni ko AADA santaanee.
Mark 7 3 Farisen yi nag ñoom ak Yawut yi yépp dañuy topp AADAy yoon, yi maam yi tëral, te fandee leen gënal lekk ak loxo yu ñu raxasul.
Mark 7 4 Te it bu ñu jógee pénc ma, su ñu sanguwul set, duñu lekk. Am nañu it yeneen AADA yu bare, maanaam ni nga war a raxase ay kaas, ay njaq ak ay satala, ba ñu laab.
Mark 7 5 Noonu Farisen ya ak xutbakat ya laaj ko ne: «Lu tax say taalibe duñu topp AADAy yoon, yi maam yi tëral, waaye ñuy lekk ak loxo yu setul?»
Mark 7 8 Yeesu neeti leen: «Dëddu ngeen ndigali Yàlla, jublu ci AADAy nit.»
Mark 7 9 Mu teg ca ne leen: «Xelu ngeen ci tebbi ndigali Yàlla, ngir sàmm seen AADA.
Mark 7 13 Noonu tebbi ngeen kàddug Yàlla ndax seen AADA, ji ngeen di donnante. Te it yéena ngi def yeneen yu bon yu mel nii.»
Luke 3 38 Enos; Set; Set doomu AADAma;AADAma doomu Yàlla.
John 18 39 Seen AADA laaj na, ma bàyyil leen kenn, saa su ñuy def màggalu bésu Jéggi bi. Xanaa ma bàyyil leen “buuru Yawut yi?”»
Acts 6 14 Ndaxte dégg nanu, muy wax ne, Yeesum Nasaret moomu dina daaneel bérab bii te soppi AADA, yi nu Musaa batale woon.»
Acts 15 1 Amoon na bés ay nit jóge diiwaanu Yude, ñuy jàngal bokk yi ne leen: «Ku xaraful, ni ko AADAy Musaa santaanee, doo man a mucc.»

Page:   1 2 3