menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
John 15 2 Yeye huliondoa ndani yangu kila tawi lisilozaa matunda, na kila tawi lizAALO hulisafisha lipate kuzaa zaidi.
Revelation 4 6 Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na kitu kama bahari ya kioo, angavu kama jiwe linga'AALO sana. Katika pande zote za hicho kiti cha enzi na kukizunguka, kilikuwa na viumbe hai vinne. Viumbe hivyo vilikuwa vimejaa macho mbele na nyuma.

Page:   1