menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 12 6 Avram a străbătut ţara pînă la locul numit Sihem, pînă la stejarul lui More. Cananiţii erau atunci în ţară.
Genesis 13 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi -o voi da``.
Genesis 30 40 Iacov despărţea mieii aceştia, şi abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele seine şi bălţate. Şi -a făcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a împreunat cu turma lui Laban.
Genesis 38 16 S'a abătut la ea din drum, şi a zis: ,,Lasă-mă să mă culc cu tine!`` Căci n'a cunoscut -o că era noru-sa. Ea a zis: ,,Ce-mi dai ca să te culci cu mine?``
Genesis 41 46 Iosif era în vîrstă de treizeci de ani cînd s'a înfăţişat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, şi a plecat de la Faraon şi a străbătut toată ţara Egiptului.
Genesis 42 34 şi aduceţi-mi pe fratele vostru cel tînăr. Voi şti astfel că nu sînteţi iscoade, ci sînteţi oameni de treabă; apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru, şi veţi putea să străbateţi ţara în voie.``
Exodus 5 4 Şi împăratul Egiptului le -a zis: ,,Moise şi Aaron, pentruce ABATeţi poporul de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările voastre.``
Exodus 16 23 Şi Moise le -a zis: ,,Domnul a poruncit aşa. Mîne este ziua de odihnă, SABATul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!``
Exodus 16 25 Moise a zis: ,,Mîncaţi -o azi, căci este ziua SABATului; azi nu veţi găsi mană pe cîmp.
Exodus 16 26 Veţi strînge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este SABATul, nu va fi.``
Exodus 16 29 Vedeţi că Domnul v'a dat SABATul; de aceia vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămînă la locul lui, şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.``
Exodus 23 2 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecînd de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.
Exodus 31 13 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sABATele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc.
Exodus 31 14 Să ţineţi SABATul, căci el va fi pentru voi ceva sfînt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său.
Exodus 31 15 Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este SABATul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua SABATului, va fi pedepsit cu moartea.

Page:   1 2 3 4 5 6