menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 13 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi -o voi da``.
Genesis 30 40 Iacov despărţea mieii aceştia, şi abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele seine şi bălţate. Şi -a făcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a împreunat cu turma lui Laban.
Genesis 42 34 şi aduceţi-mi pe fratele vostru cel tînăr. Voi şti astfel că nu sînteţi iscoade, ci sînteţi oameni de treabă; apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru, şi veţi putea să străbateţi ţara în voie.``
Exodus 5 4 Şi împăratul Egiptului le -a zis: ,,Moise şi Aaron, pentruce ABATEţi poporul de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările voastre.``
Exodus 31 13 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sABATEle Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc.
Exodus 32 27 El le -a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra dela o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.``
Leviticus 19 3 Fiecare din voi să cinstească pe mamă-sa şi pe tatăl său, şi să păzească SABATEle Mele. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.
Leviticus 19 30 Să păziţi SABATEle Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.
Leviticus 23 38 Afară de aceasta să păziţi SABATEle Domnului, şi să vă aduceţi darurile voastre Domnului, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile vostre făcute de bună voie.
Leviticus 26 2 Să păziţi SABATEle Mele, şi să cinstiţi locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.
Leviticus 26 34 Atunci ţara se va bucura de SABATEle ei, tot timpul cît va fi pustiită şi cît veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri; atunci ţara se va odihni, şi se va bucura de SABATEle ei.
Leviticus 26 43 Ţara însă va trebui să fie părăsită de ei, şi se va bucura de SABATEle ei în timpul cînd va rămînea pustiită departe de ei; şi ei vor plăti datoria fărădelegilor lor, pentrucă au nesocotit poruncile Mele, şi pentrucă sufletul lor a urît l
Numbers 5 29 Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea cînd o femeie, care este subt puterea bărbatului ei, se ABATE şi se pîngăreşte,
Numbers 20 17 Lasă-ne să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, şi nici nu vom bea apă din fîntîni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne ABATEm la dreapta sau la stînga, pînă vom trece de ţinutul tău.``
Deuteronomy 5 32 Luaţi seama dar, să faceţi aşa cum v'a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă ABATEţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stînga.

Page:   1 2 3 4 5 6