menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 2 6 Ci un ABUR se ridica de pe pămînt şi uda toată faţa pămîntului.
Genesis 30 38 Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajă în jgheABURi, în adăpători, subt ochii oilor cari veneau să bea, ca atunci cînd vor veni să bea, să zămislească.
Genesis 30 41 Oridecîteori se înferbîntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jghiABURi, subt ochii oilor, ca ele să zămislească uitîndu-se la nuiele.
Exodus 2 16 Preotul din Madian avea şapte fete. Ele au venit să scoată apă, şi au umplut jghiABURile ca să adape turma tatălui lor.
Job 36 27 Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în ABUR şi dă ploaia,
Job 37 11 Încarcă norii cu ABURi, şi -i risipeşte schinteietori;
Solomon 3 6 Ce se vede suindu-se din pustie, ca nişte stîlpi de fum, în mijlocul ABURilor de mir şi de tămîie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? -
Isaiah 18 4 Căci aşa mi -a vorbit Domnul: ,,Eu privesc liniştit din locuinţa Mea pe căldura arzătoare a luminii soarelui, şi pe ABURul de rouă, în vipia secerişului.
James 4 14 Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mîne! Căci ce este viaţa voastră? Nu sînteţi decît un ABUR, care se arată puţintel, şi apoi piere. -

Page:   1