menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 15 9 Şi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un BERBEC de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.``
Genesis 22 13 Avraam a ridicat ochii, şi a văzut înapoia lui un BERBECe, încurcat cu coarnele într'un tufiş; şi Avraam s'a dus de a luat BERBECele, şi l -a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
Genesis 31 10 Pe vremea cînd se înferbîntau oile, eu am ridicat ochii, şi am văzut în vis că ţapii şi BERBECii cari săreau pe capre şi pe oi, erau bălţaţi, pestriţi şi seini.
Genesis 31 12 El a zis: ,,Ridică ochii, şi priveşte: toţi ţapii şi BERBECii, cari sar pe capre şi pe oi, sînt bălţaţi, pestriţi şi seini; căci am văzut tot ce ţi -a făcut Laban.
Genesis 31 38 Iată, am stat la tine două zeci de ani; oile şi caprele nu ţi s'au stărpit, şi n'am mîncat BERBECi din turma ta.
Genesis 32 14 două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi două zeci de BERBECi,
Exodus 25 5 piei de BERBECi vopsite în roş şi piei de viţel de mare; lemn de salcîm;
Exodus 26 14 Să mai faci apoi pentru acoperişul cortului o învelitoare de piei de BERBECi văpsite în roş, şi peste ea o învelitoare de piei de viţel de mare.
Exodus 29 1 Iată ce vei face pentruca să -i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi. Ia un viţel şi doi BERBECi fără cusur.
Exodus 29 3 Să le pui într'un coş, şi să le aduci împreună cu viţelul şi cei doi BERBECi.
Exodus 29 15 Să iei pe unul din cei doi BERBECi; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mînile pe capul BERBECului.
Exodus 29 16 Să junghii BERBECele; să -i iei sîngele, şi să -l stropeşti pe altar dejur împrejur.
Exodus 29 17 Apoi să tai BERBECele în bucăţi, şi să -i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lîngă celelalte bucăţi şi lîngă capul lui.
Exodus 29 18 BERBECele să -l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Exodus 29 19 Să iei apoi pe celalt BERBECe; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mînile pe capul BERBECelui.

Page:   1 2 3 4 5 6