menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Luke 16 15 O da onlara şöyle dedi: «Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların GURURlandıkları ne varsa, Tanrı'ya iğrenç gelir.
2 Corinthians 12 7 Aldığım esinlerin üstünlüğüyle GURURlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir Şeytan meleği verildi, GURURlanmayayım diye.
Galatians 4 24 Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgeler. Biri Sina dağındandır, köle olacak olan çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir.
1 Timothy 3 6 Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde GURURa kapılıp İblis'in uğradığı yargıya uğrayabilir.
1 Timothy 6 17 Şimdiki çağda zengin olanlara GURURlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya ümit bağlasınlar.
James 1 15 Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.
1 John 2 16 Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği GURUR Baba'dan değil, dünyadandır.

Page:   1