menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 11 8 Poporul se risipea şi o strîngea, o măcina la rîşniţă, sau o pisa într'o piuă; o fierbea în oală, şi făcea turte din ea. Mana avea GUSTUL unei turte făcute cu untdelemn.
Jeremiah 48 11 Moabul, era neturburat din tinereţa lui, şi se odihnea fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr'un vas în altul, şi nu era dus în robie. De aceea i s'a păstrat GUSTUL, şi nu i s'a schimbat mirosul.``
Ezekiel 13 2 ,,Fiul omului, prooroceşte împotriva proorocilor lui Israel, cari proorocesc, şi spune celor ce proorocesc după GUSTUL inimii lor: ,Ascultaţi cuvîntul Domnului!
Ezekiel 13 17 Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi privirile împotriva fiicelor poporului tău, cari proorocesc după GUSTUL inimii lor, şi prooroceşte împotriva lor!
Micah 1 11 Treci, locuitoare din Şafir, cu ruşinea descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu îndrăzneşte să iasă, jalea Bet-Haeţelului, vă ia GUSTUL să vă opriţi în el.
Matthew 5 13 Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde GUSTUL, prin ce îşi va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.
Luke 14 34 Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde GUSTUL ei de sare, prin ce i se va da înapoi GUSTUL acesta?
James 3 4 Iată, şi corăbiile, cît de mari sînt, şi, măcar că sînt mînate de vînturi iuţi, totuş sînt cîrmuite de o cîrmă foarte mică, după GUSTUL cîrmaciului.

Page:   1