menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Acts 6 13 Walileta Barazani mashahidi wa uongo ambao walisema, "Mtu huyu HAACHI kamwe kusema maneno ya kupakashifu mahali hapa patakatifu na Sheria ya Mose.

Page:   1