menu.png

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
James 1 17 Kila kipaji chema na kila zawadi kamilifu hutoka mbinguni; hutoka kwa Baba, Muumba wa mianga, ambaye HABADILIKI wala hana alama yoyote ya ugeugeu.

Page:   1