menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Mark 5 14 Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın HABERINi yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı.
Luke 8 34 Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın HABERINi yaydılar.
Acts 4 17 Ama bu HABERIN halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki, bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler.»
Acts 10 36 Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden HABERINiz vardır.
Colossians 1 5 İman ve sevginiz, göklerde sizin için saklı bulunan ümitten kaynaklanıyor. Bu ümidin HABERINi gerçeğin bildirisinden, yani daha önce size ulaşmış olan Müjde'den aldınız. Müjde, tıpkı onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığı

Page:   1