menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Exodus 32 19 Şi, pe cînd se apropia de tabără, a văzut viţelul şi JOCURILE. Moise s'a aprins de mînie, a aruncat tablele din mînă, şi le -a sfărîmat de piciorul muntelui.
Psalms 79 12 Întoarce vecinilor noştri, de şapte ori în sînul lor, batJOCURILE, cari Ţi le-au aruncat ei Ţie, Doamne!
Psalms 123 4 ne este sătul sufletul de batJOCURILE celor îngîmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.
Ezekiel 16 57 mai înainte de vădirea răutăţii tale, cînd ai primit batJOCURILE fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi, şi ale fiicelor Filistenilor, cari te dispreţuiesc de jur împrejur!
Ezekiel 35 12 Vei şti însă că Eu, Domnul, am auzit toate batJOCURILE, pe cari le-ai rostit împotriva munţilor lui Israel, cînd ai zis: ,Sînt pustiiţi, şi ne sînt daţi ca pradă!`
Ezekiel 36 15 De acum, nu te voi mai face să auzi batJOCURILE neamurilor, şi nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.``
Zephaniah 2 8 ,,Am auzit ocările Moabului şi batJOCURILE copiilor lui Amon, cînd defăimau pe poporul Meu, şi se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor.
1 Corinthians 9 25 Toţi ceice se luptă la JOCURILE de obşte, se supun la tot felul de înfrînări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji.
Revelation 2 9 ,,Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batJOCURILE, din partea celor ce zic că sînt Iudei şi nu sînt, ci sînt o sinagogă a Satanei.

Page:   1