menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 1 1 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili KAyıt şöyledir: İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babası; Yakup da Yahuda ve onun KArdeşlerinin babasıydı.
Matthew 1 6 İşay da, kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın KArısından doğan Süleyman'ın babasıydı.
Matthew 1 11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya ve onun KArdeşlerinin babasıydı.
Matthew 1 17 Buna göre, İbrahim'den Davut'a KAdar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe KAdar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e KAdar da on dört kuşak geçti.
Matthew 1 18 İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe KAldığı anlaşıldı.
Matthew 1 22 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe KAlıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.
Matthew 2 1 İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem KAsabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik
Matthew 2 4 Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.
Matthew 2 5 «Yahudiye'nin Beytlehem KAsabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:
Matthew 2 6 `Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıKAcaktır.'»
Matthew 2 8 «Gidin, çocuğu dikKAtle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.
Matthew 2 11 Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere KApanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.
Matthew 2 12 Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başKA yoldan döndüler.
Matthew 2 13 Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «KAlk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a KAç. Ben sana haber verinceye dek orada KAl. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.»
Matthew 2 14 Böylece Yusuf KAlktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

Page:   1 2 3 4 5 6