menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 9 12 Şi Dumnezeu a zis: ,,Iată semnul legămîntului pe care -l fac între Mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate NEAMURILE de oameni în veci:
Genesis 10 20 Aceştia sînt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după NEAMURILE lor.
Genesis 10 31 Aceştia sînt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după NEAMURILE lor.
Genesis 10 32 Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după NEAMURILE lor. Şi din ei au ieşit NEAMURILE cari s'au răspîndit pe pămînt după potop.
Genesis 18 18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvîntate toate NEAMURILE pămîntului.
Genesis 22 18 Toate NEAMURILE pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa ta, pentrucă ai ascultat de porunca Mea!``
Genesis 25 13 Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după NEAMURILE lor: Nebaiot, întîiul născut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,
Genesis 25 16 Aceştia sînt fiii lui Ismael; acestea sînt numele lor, după satele şi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi, după NEAMURILE lor.
Genesis 26 4 Îţi voi înmulţi sămînţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate NEAMURILE pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa ta, ca răsplată
Exodus 34 24 Căci voi izgoni NEAMURILE dinaintea ta, şi-ţi voi întinde hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, în timpul cînd te vei sui de trei ori pe an, ca să te înfăţişezi înaintea Domnului, Dumnezeului tău.
Leviticus 18 24 Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s'au spurcat NEAMURILE pe cari le voi izgoni dinaintea voastră.
Leviticus 18 28 Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe NEAMURILE cari erau în ea înaintea voastră.
Leviticus 25 44 Dacă vrei să ai robi şi roabe, să -i iei dela NEAMURILE cari vă înconjoară; dela ele să cumpăraţi robi şi roabe.
Numbers 14 15 Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, NEAMURILE, cari au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:
Numbers 24 8 Dumnezeu l -a scos din Egipt, Tăria lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte NEAMURILE cari se ridică împotriva lui, Le sfarmă oasele, şi le prăpădeşte cu săgeţile lui.

Page:   1 2 3 4 5 6