menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 5 Dumnezeu a NUmit lumina zi, iar întunerecul l -a NUmit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi.
Genesis 1 8 Dumnezeu a NUmit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
Genesis 1 10 Dumnezeu a NUmit uscatul pămînt, iar grămada de ape a NUmit -o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Genesis 1 16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi aNUme: luminătorul cel mai mare ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele.
Genesis 2 5 În ziua cînd a făcut DomNUl Dumnezeu un pămînt şi ceruri, NU era încă pe pămînt nici un copăcel de cîmp şi nici o iarbă de pe cîmp NU încolţea încă: fiindcă DomNUl Dumnezeu NU dăduse încă ploaie pe pămînt şi NU era nici un om ca să lucreze pă
Genesis 2 7 DomNUl Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu.
Genesis 2 8 Apoi DomNUl Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care -l întocmise.
Genesis 2 9 DomNUl Dumnezeu a făcut să răsară din pămînt tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mîncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
Genesis 2 11 NUmele celui dintîi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur.
Genesis 2 13 NUmele rîului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
Genesis 2 14 NUmele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea rîu este Eufratul.
Genesis 2 15 DomNUl Dumnezeu a luat pe om şi l -a aşezat în grădina EdeNUlui, ca s'o lucreze şi s'o păzească.
Genesis 2 16 DomNUl Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;
Genesis 2 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să NU mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.``
Genesis 2 18 DomNUl Dumnezeu a zis: ,,NU este bine ca omul să fie singur; am să -i fac un ajutor potrivit pentru el.``

Page:   1 2 3 4 5 6