menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 2 23 Şi omul a zis: ,,Iată în sfîrşit aceea care este os din OASELE mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucă a fost luată din om.``
Genesis 29 14 Şi Laban i -a zis: ,,Cu adevărat, tu eşti os din OASELE mele, şi carne din carnea mea!`` Iacov a stat la Laban o lună.
Genesis 50 25 Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicînd: ,,Cînd vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi şi OASELE mele de aici.``
Exodus 1 17 Dar moaşele s'au temut de Dumnezeu, şi n'au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului: ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască.
Exodus 1 19 Moaşele au răspuns lui Faraon: ,,Pentrucă femeile Evreilor nu sînt ca Egiptencele; ele sînt vînjoase şi nasc înainte de venirea moaşei.``
Exodus 1 21 Pentrucă moaşele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le -a făcut case.
Exodus 13 19 Moise a luat cu el OASELE lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicînd: ,,Cînd vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi cu voi OASELE mele de aici.``
Exodus 36 3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinOASELE, pe cari le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaş. Chiar şi dupăce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaţă,
Leviticus 22 24 Să n'aduceţi Domnului un dobitoc cu boaşele frînte, stricate, smulse sau tăiate; să nu -l aduceţi ca jertfă în ţara voastră.
Numbers 24 8 Dumnezeu l -a scos din Egipt, Tăria lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte neamurile cari se ridică împotriva lui, Le sfarmă OASELE, şi le prăpădeşte cu săgeţile lui.
Joshua 24 32 OASELE lui Iosif, pe cari le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea ţarinei pe care o cumpărase Iacov dela fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita, şi care a ajuns moştenirea fiilor lui
1 Samuel 31 13 le-au luat OASELE, şi le-au îngropat subt stejarul din Iabes. Şi au postit şapte zile
2 Samuel 5 1 Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: ,,Iată că noi sîntem os din OASELE tale şi carne din carnea ta.
2 Samuel 19 12 Voi sînteţi fraţii mei, sînteţi os din OASELE mele şi carne din carnea mea; pentruce aţi fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi?
2 Samuel 19 13 Şi lui Amasa spuneţi -i aşa: ,Nu eşti tu oare os din OASELE mele şi carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oştirii în locul lui Ioab!``

Page:   1 2 3 4 5 6