menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Leviticus 22 10 Nici un străin să nu mănînce din lucrurile sfinte; cel ce locuieşte la un preot ca OASPE, şi cel tocmit cu ziua, să nu mănînce din lucrurile sfinte.
Numbers 6 3 să se ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri, şi să nu mănînce struguri prOASPEţi nici uscaţi.
1 Kings 17 20 Apoi a chemat pe Domnul, şi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, oare atît de mult să mîhneşti Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca OASPEte, încît să -i omori fiul?``
Proverbs 9 18 El nu ştie că acolo sînt morţii, şi că OASPEţii ei sînt în văile locuinţei morţilor.
Jeremiah 18 14 Părăseşte zăpada Libanului stînca ogoarelor? Sau se văd secînd apele cari vin de departe prOASPEte şi curgătoare?
Zephaniah 1 7 ,,Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi -a sfinţit OASPEţii.
Matthew 14 6 Dar, cînd se prăznuia ziua naşterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea OASPEţilor, şi a plăcut lui Irod.
Matthew 22 10 Robii au ieşit la răspîntii, au strîns pe toţi pe cari i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s'a umplut de OASPEţi.
Matthew 22 11 Împăratul a intrat să-şi vadă OASPEţii; şi a zărit acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
Mark 6 22 Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat, şi a plăcut lui Irod şi OASPEţilor lui. Împăratul a zis fetei: ,,Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da.``
Mark 6 26 Împăratul s'a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina OASPEţilor, n'a vrut să zică nu.
Mark 14 14 Unde va intra el, spuneţi stăpînului casei: ,,Învăţătorul zice: ,Unde este odaia pentru OASPEţi, în care să mănînc Paştele cu ucenicii Mei?`
Luke 5 29 Levi I -a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi OASPEţi şedeau la masă cu ei.
Luke 22 11 şi spuneţi stăpînului casei: ,Învăţătorul îţi zice: Unde este odaia pentru OASPEţi, în care să mănînc Paştele cu ucenicii Mei?`
Acts 2 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, OASPEţi din Roma, Iudei sau prozeliţi,

Page:   1 2