menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
1 Kings 17 20 Apoi a chemat pe Domnul, şi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, oare atît de mult să mîhneşti Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca OASPETE, încît să -i omori fiul?``
Jeremiah 18 14 Părăseşte zăpada Libanului stînca ogoarelor? Sau se văd secînd apele cari vin de departe prOASPETE şi curgătoare?

Page:   1