menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Leviticus 18 3 Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit, şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după OBICEIURILE lor.
Leviticus 18 30 Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi niciunul din OBICEIURILE urîte cari se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru.``
Leviticus 20 23 Să nu trăiţi după OBICEIURILE neamurilor, pe cari le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este scîrbă de ele.
1 Kings 3 3 Solomon iubea pe Domnul, şi se ţinea de OBICEIURILE tatălui său David. Numai că aducea jertfe şi tămîie pe înălţimi.
2 Kings 17 8 Au urmat OBICEIURILE neamurilor pe cari Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, şi OBICEIURILE rînduite de împăraţii lui Israel.
2 Kings 17 19 şi chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după OBICEIURILE rînduite de Israel. -
2 Kings 17 34 Pînă în ziua de astăzi îşi urmează ei OBICEIURILE dela început: nu se închină Domnului, şi nu se ţin nici de legile şi rînduielile lor, nici de legile şi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i -a pus numele Israel.
2 Kings 17 40 Ei n'au ascultat, şi au urmat OBICEIURILE lor dela început.
1 Chronicles 23 31 şi să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi OBICEIURILE rînduite.
Esther 1 13 Atunci împăratul a vorbit cu înţelepţii cari cunoşteau OBICEIURILE vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile împăratului: înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul.
Jeremiah 10 3 Căci OBICEIURILE popoarelor sînt deşerte. Taie un lemn din pădure; mîna meşterului îl lucrează cu securea;
Ezekiel 11 12 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, ale cărui porunci nu le-aţi urmat, şi ale cărui legi nu le-aţi împlinit, şi aţi lucrat după OBICEIURILE neamurilor care vă înconjoară.``
Ezekiel 20 18 Atunci am zis fiilor lor în pustie: ,,Nu vă luaţi după rînduielile părinţilor voştri, nu ţineţi OBICEIURILE lor, şi nu vă spurcaţi cu idolii lor!
Acts 6 14 În adevăr, l-am auzit zicînd că acest Isus din Nazaret va dărîma locaşul acesta, şi va schimba OBICEIURILE, pe cari ni le -a dat Moise.``
Acts 21 21 Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi Iudeii, cari trăiesc printre Neamuri, să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur, şi să nu trăiască potrivit cu OBICEIURILE.

Page:   1 2