menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Leviticus 15 25 Femeia care va avea o scurgere de sînge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei OBICINUITe, sau a cărei scurgere va ţinea mai mult ca deobicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea cînd îi vine sorocul.
Leviticus 23 18 Afară de aceste pîni, să aduceţi ca ardere de tot Domnului şapte miei de un an fără cusur, un viţel şi doi berbeci; să adăugaţi la ei darul de mîncare şi jertfa de băutură OBICINUITe, ca dar de mîncare mistuit de foc, de un miros plăcut D
Numbers 6 15 un coş cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mîncare şi jertfa de băutură OBICINUITe.
Numbers 7 87 Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mîncare OBICINUITe, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.
Numbers 8 8 Să ia apoi un viţel, cu darul de mîncare OBICINUIT, făcut din floare de făină, frămîntată cu untdelemn; şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.
Numbers 29 11 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de jertfa de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de mîncare, şi jertfele de băutură OBICINUITe.
1 Samuel 17 39 David a încins sabia lui Saul peste hainele lui, şi a vrut să meargă, căci nu încercase însă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: ,,Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sînt OBICINUIT cu ea.`` Şi s'a desbrăcat de ea.
1 Samuel 21 4 Preotul a răspuns lui David: ,,N-am pîne OBICINUITă la îndemnă, ci numai pîne sfinţită; doar dacă oamenii tăi s'au ferit de împreunarea cu femei!``
1 Kings 10 27 Împăratul a făcut ca argintul să fie tot aşa de OBICINUIT la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot aşa de mulţi ca smochinii din Egipt cari cresc pe cîmpie.
1 Chronicles 29 21 A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă şi ardere de tot Domnului o mie de viţei, o mie de berbeci şi o mie de miei, împreună cu jertfele de băutură OBICINUITe, şi alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul.
2 Chronicles 1 15 Împăratul a făcut argintul şi aurul tot atît de OBICINUITe la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot atît de obicinuiţi ca sicomorii1 cari cresc în cîmpie.
2 Chronicles 9 27 Împăratul a făcut argintul tot aşa de OBICINUIT la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot atît de mulţi ca smochinii sălbatici, cari cresc pe cîmpie.
2 Chronicles 30 16 Ei şedeau în locul lor OBICINUIT, după Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu, şi preoţii stropeau sîngele, pe care -l luau din mîna Leviţilor.
Isaiah 53 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi OBICINUIT cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
Jeremiah 13 21 Ce vei zice cînd va pune mai mari peste tine pe străinii aceia pe cari i-ai OBICINUIT să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile, cum apucă pe o femeie la naştere?

Page:   1 2