menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Numbers 12 14 Şi Domnul a zis lui Moise: ,,Dacă ar fi scuipat -o tatăl ei în OBRAZ, n'ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie închisă deci şapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită în tabără.``
1 Kings 22 24 Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste OBRAZ, şi a zis: ,,Pe unde a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?``
2 Chronicles 18 23 Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste OBRAZ, şi a zis: ,,Pe ce drum a ieşit duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?``
Psalms 3 7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste OBRAZ pe toţi vrăjmaşii mei, şi zdrobeşti dinţii celor răi.
Psalms 83 17 Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească OBRAZul de ruşine şi să piară!
Psalms 119 46 Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor, şi nu-mi va roşi OBRAZul.
Solomon 4 3 Buzele tale sînt ca un fir de cîrmîz, şi gura ta este drăguţă; OBRAZul tău este ca o jumătate de rodie, supt măhrama ta.
Solomon 6 7 OBRAZul tău este ca o jumătate de rodie, supt măhrama ta...
Lamentations 3 30 să dea OBRAZul celui ce -l loveşte, şi să se sature de ocări.
Micah 5 1 Acum, strînge-ţi rîndurile în cetate, ceata Sionului, căci sîntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe OBRAZ!
Matthew 5 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste OBRAZul drept, întoarce -i şi pe celalt.
Romans 1 30 bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, OBRAZnici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
2 Corinthians 11 20 Dacă vă robeşte cineva, dacă vă mănîncă cineva, dacă pune cineva mîna pe voi, dacă vă priveşte cineva de sus, dacă vă bate cineva peste OBRAZ, suferiţi!
2 Timothy 3 4 vînzători, OBRAZnici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;

Page:   1