menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Exodus 8 2 Men om du icke vill släppa dem, se, då skall jag hemsöka hela ditt land med PADDOR.
Exodus 8 3 Nilfloden skall frambringa ett vimmel av PADDOR, och de skola stiga upp och komma in i ditt hus och i din sovkammare och upp i din säng, och in i dina tjänares hus och bland ditt folk, och i dina bakugnar och baktråg.
Exodus 8 4 Ja, på dig själv och ditt folk och alla dina tjänare skola PADDORna stiga upp.»
Exodus 8 5 Och HERREN sade till Mose: »Säg till Aron: Räck ut din hand med din stav över strömmarna, kanalerna och sjöarna, och låt så PADDOR stiga upp över Egyptens land.»
Exodus 8 6 Då räckte Aron ut sin hand över Egyptens vatten, och PADDOR stego upp och övertäckte Egyptens land.
Exodus 8 7 Men spåmännen gjorde detsamma genom sina hemliga konster och läto PADDOR stiga upp över Egyptens land.
Exodus 8 8 Då kallade Farao Mose och Aron till sig och sade: »Bedjen till HERREN, att han tager bort PADDORna från mig och mitt folk, så skall jag släppa folket, så att de kunna offra åt HERREN.»
Exodus 8 9 Mose sade till Farao: »Dig vare tillstatt att förelägga mig en tid inom vilken jag, genom att bedja för dig och dina tjänare och ditt folk, skall skaffa bort PADDORna från dig och dina hus, så att de finnas kvar allenast i Nilfloden.
Exodus 8 11 PADDORna skola vika bort ifrån dig och dina hus och ifrån dina tjänare och ditt folk och skola finnas kvar allenast i Nilfloden.»
Exodus 8 12 Så gingo Mose och Aron ut ifrån Farao. Och Mose ropade till HERREN om hjälp mot PADDORna som han hade låtit komma över Farao.
Exodus 8 13 Och HERREN gjorde såsom Mose hade begärt: PADDORna dogo och försvunno ifrån husen, gårdarna och fälten.
Psalms 78 45 han sände bland dem flugsvärmar, som åto dem, och PADDOR, som voro dem till fördärv.
Psalms 105 30 Deras land kom att vimla av PADDOR, ända in i deras konungars kamrar.
Revelation 16 13 Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika PADDOR.

Page:   1