menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Acts 7 43 Siz Molok'un çadırını ve ilahınız Refan'ın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız PUTLARdı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim.'
Acts 15 20 Ancak PUTLARa sunulup murdar hale gelen etlerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız.
Acts 15 28 Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük: PUTLARa sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalısınız. Bunl
Acts 17 16 Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kentin PUTLARla dolu olduğunu görünce yüreğinde derin bir acı duydu.
Acts 21 25 Diğer uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara, PUTLARa sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık.»
Romans 1 23 Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen PUTLARı yeğlediler.
Romans 2 22 «Zina etmeyin» derken, zina eder misin? PUTLARdan tiksinirken, tapınakları yağmalar mısın?
1 Corinthians 8 1 Şimdi PUTLARa sunulan kurbanların etine gelelim. «Hepimizin bilgisi vardır», bunu biliyoruz. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir.
1 Corinthians 8 4 PUTLARa sunulan kurban etlerinin yenmesine gelelim. Biliyoruz ki, put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla Tanrı yoktur.
1 Corinthians 12 2 Bilirsiniz ki, siz putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz PUTLARa tapmaya yöneltilmiştiniz.
2 Corinthians 6 16 Tanrı'nın tapınağıyla PUTLAR arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: «Aralarında oturacağım, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.»
1 Thessalonians 1 9 Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, O'nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere PUTLARdan Tanrı'ya nasıl d
1 John 5 21 Yavrularım, kendinizi PUTLARdan koruyun.
Revelation 2 14 Ne var ki, sana karşı birkaç sitemim var. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı kalanlar var. PUTLARa sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı.
Revelation 2 20 Ne var ki, sana karşı bir sitemim var: kendini peygamber diye tanıtan İzebel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın, öğretisiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıktabulunmaya ve PUTLARa sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyo

Page:   1 2