menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Na počáTku sTvořil Bůh nebe a zemi.
Genesis 1 2 Země byla pusTá a prázdná a nad propasTnou Tůní byla Tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
Genesis 1 3 I řekl Bůh: "Buď svěTlo!" A bylo svěTlo.
Genesis 1 4 Viděl, že svěTlo je dobré, a oddělil svěTlo od Tmy.
Genesis 1 5 SvěTlo nazval Bůh dnem a Tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jiTro, den první.
Genesis 1 6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprosTřed vod a odděluj vody od vod!"
Genesis 1 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A sTalo se Tak.
Genesis 1 8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jiTro, den druhý.
Genesis 1 9 I řekl Bůh: "NahromaďTe se vody pod nebem na jedno mísTo a ukaž se souš!" A sTalo se Tak.
Genesis 1 10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že To je dobré.
Genesis 1 11 Bůh Také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, kTeré se rozmnožují semeny, a ovocným sTromovím rozmaniTého druhu, kTeré na zemi ponese plody se semeny!" A sTalo se Tak.
Genesis 1 12 Země vydala zeleň: rozmaniTé druhy bylin, kTeré se rozmnožují semeny, a rozmaniTé druhy sTromoví, kTeré nese plody se semeny. Bůh viděl, že To je dobré.
Genesis 1 13 Byl večer a bylo jiTro, den TřeTí.
Genesis 1 14 I řekl Bůh: "BuďTe svěTla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a leT.
Genesis 1 15 Ta svěTla ať jsou na nebeské klenbě, aby svíTila nad zemí." A sTalo se Tak.

Page:   1 2 3 4 5 6