menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 Na počátkU stvořil Bůh nebe a zemi.
Genesis 1 2 Země pak byla nesličná a pUstá, a tma byla nad propastí, a DUch Boží vznášel se nad vodami.
Genesis 1 3 I řekl Bůh: BUď světlo! I bylo světlo.
Genesis 1 4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
Genesis 1 5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmU nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
Genesis 1 6 Řekl také Bůh: BUď obloha U prostřed vod, a děl vody od vod!
Genesis 1 7 I Učinil Bůh tU oblohU, a oddělil vody, kteréž jsoU pod oblohoU, od vod, kteréž jsoU nad oblohoU. A stalo se tak.
Genesis 1 8 I nazval Bůh oblohU nebem. I byl večer a bylo jitro, den drUhý.
Genesis 1 9 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsoU pod nebem, v místo jedno, a Ukaž se místo sUché! A stalo se tak.
Genesis 1 10 I nazval Bůh místo sUché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
Genesis 1 11 Potom řekl Bůh: Zploď země trávU, a bylinU vydávající símě, a strom plodný, nesoUcí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.
Genesis 1 12 Nebo země vydala trávU, a bylinU nesoUcí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
Genesis 1 14 Opět řekl Bůh: BUďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.
Genesis 1 16 I Učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správU drželo nade dnem, a světlo menší, aby správU drželo nad nocí; též i hvězdy.
Genesis 1 17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

Page:   1 2 3 4 5 6