menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 31 Dumnezeu S'a UITAT la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
Genesis 6 12 Dumnezeu S'a UITAT spre pămînt, şi iată că pămîntul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pămînt.
Genesis 8 13 În anul şase sute unu, în luna întîi, în ziua întîi a lunii, apele secaseră pe pămînt. Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s'a UITAT, şi iată că faţa pămîntului se uscase.
Genesis 18 2 Avraam a ridicat ochii, şi s'a UITAT: şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lîngă el. Cînd i -a văzut, a alergat înaintea lor, dela uşa cortului, şi s'a plecat pînă la pămînt.
Genesis 18 16 Bărbaţii aceia s'au sculat să plece, şi s-au UITAT înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să -i petreacă.
Genesis 19 26 Nevasta lui Lot s'a UITAT înapoi, şi s'a prefăcut într'un stîlp de sare.
Genesis 24 63 Într'o seară, cînd Isaac ieşise să cugete în taină pe cîmp, a ridicat ochii, şi s'a UITAT; şi iată că veneau nişte cămile.
Genesis 29 2 S'a UITAT înainte, şi iată că pe cîmp era o fîntînă; şi lîngă ea erau trei turme de oi, cari se odihneau; căci la fîntîna aceasta obicinuiau ciobanii să-şi adape turmele. Şi piatra de pe gura fîntînii era mare.
Genesis 31 2 Iacov s'a UITAT şi la faţa lui Laban; şi iată că ea nu mai era ca înainte.
Genesis 33 1 Iacov a ridicat ochii, şi s'a UITAT; şi iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela, şi cele două roabe.
Genesis 33 10 Şi Iacov a răspuns: ,,Nu; te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din mîna mea; căci m'am UITAT la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, şi tu m'ai primit cu bunăvoinţă.
Genesis 40 6 Iosif, cînd a venit dimineaţa la ei, s'a UITAT la ei; şi i -a văzut trişti.
Genesis 40 23 Mai marele paharnicilor nu s'a mai gîndit însă la Iosif. L -a UITAT.
Genesis 42 1 Cînd a auzit Iacov că este grîu în Egipt, a zis fiilor săi: ,,Pentruce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?``
Genesis 48 8 Israel s'a UITAT la fiii lui Iosif, şi a zis: ,,Cine sînt aceştia?``

Page:   1 2 3 4 5 6