menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Genesis 1 1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntUL.
Genesis 1 2 PămîntUL era pustiu şi gol; peste faţa adîncULui de ape era întunerec, şi DuhUL lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Genesis 1 5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecUL l -a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întîi.
Genesis 1 7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele cari sînt dedesuptUL întinderii de apele cari sînt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
Genesis 1 9 Dumnezeu a zis: ,,Să se strîngă la un loc apele cari sînt dedesuptUL cerULui, şi să se arate uscatUL!`` Şi aşa a fost.
Genesis 1 10 Dumnezeu a numit uscatUL pămînt, iar grămada de ape a numit -o mări. Dumnezeu a văzut că lucrUL acesta era bun.
Genesis 1 11 Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să dea pămîntUL verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, cari să facă rod după soiUL lor şi cari să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.`` Şi aşa a fost.
Genesis 1 12 PămîntUL a dat verdeaţă, iarbă cu sămînţă după soiUL ei, şi pomi cari fac rod şi cari îşi au sămînţa în ei, după soiUL lor. Dumnezeu a văzut că lucrUL acesta era bun.
Genesis 1 14 Dumnezeu a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerULui, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii;
Genesis 1 15 şi să slujească de luminători în întinderea cerULui, ca să lumineze pămîntUL.`` Şi aşa a fost.
Genesis 1 16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorUL cel mai mare ca să stăpînească ziua, şi luminătorUL cel mai mic ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele.
Genesis 1 17 Dumnezeu i -a aşezat în întinderea cerULui, ca să lumineze pămîntUL,
Genesis 1 18 să stăpînească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întunerec. Dumnezeu a văzut că lucrUL acesta era bun.
Genesis 1 20 Dumnezeu a zis: ,,Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pămîntULui pe întinderea cerULui.``
Genesis 1 21 Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele cari se mişcă şi de cari mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiUL ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Page:   1 2 3 4 5 6