menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 16 6 Noonu Yeesu ne leen: «Wottuleen te moytu laWIIRU Farisen ya ak Sadusen ya.»
Matthew 16 11 Kon nag lu tax xamuleen ne, waxuma mburu? Waaye damaa bëgg, ngeen moytu laWIIRU Farisen ya ak Sadusen ya.»
Matthew 16 12 Noonu ñu xam ne, Yeesu waxul woon laWIIRU mburu, waaye ñu moytu njàngalem Farisen ya ak Sadusen ya.
Mark 8 15 Noonu Yeesu artu leen ne: «Wottuleen te moytu laWIIRU Farisen yi ak ñi far ak buur bi Erodd.»
Luke 12 1 Gannaaw loolu, naka la mbooloo ma dajaloo ba mat ay junniy junniy nit, di tancante, Yeesu tàmbalee wax jëmale ca taalibeem ya ne leen: «Moytuleen laWIIRU Farisen ya, li di naaféq.
Acts 27 40 Ñu dagg diigal ya, bàyyi leen ci biir géej, yiwiwaale baar ba; ba noppi firi WIIRU kanam ga, jublu ca tefes ga.

Page:   1