menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 9 6 Waaye XAMLEEN ne, Doomu nit ki am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi.» Ci kaw loolu Yeesu ne ku làggi ka: «Jógal, jël sa basaŋ te nga ñibbi.»
Matthew 24 33 Noonu yéen itam bu ngeen gisee loolu lépp, XAMLEEN ne jege na, mu ngi ci bunt bi sax.
Matthew 24 43 Waaye XAMLEEN lii: bu boroom kër gi xamoon, ci ban waxtu ci guddi la sàcc bi di ñëw, kon dina yeewu te du ko bàyyi, mu toj këram.
Mark 2 10 Waaye XAMLEEN ne, Doomu nit ki am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi.» Ci kaw loolu mu ne làggi ba:
Mark 13 29 Noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew, XAMLEEN ne jege na; mu ngi ci bunt bi sax.
Luke 5 24 Waaye XAMLEEN ne, Doomu nit ki am na ci àddina sañ-sañu baale bàkkaar yi.» Ci kaw loolu Yeesu ne ku làggi ba: «Maa ngi la koy sant, jógal, jël sa basaŋ te nga ñibbi.»
Luke 10 11 “Seen pëndu dëkk, bi taq ci sunuy tànk sax, noo ngi koy faxas, ngir seede leen seen réer. Waaye nag XAMLEEN ne, nguuru Yàlla jegesi na.”
Luke 12 39 Waaye XAMLEEN lii: bu boroom kër gi xamoon ban waxtu la sàcc bi di ñëw, du ko bàyyi, mu toj këram.
Luke 21 20 «Bu ngeen gisee ay xarekat wër dëkku Yerusalem, XAMLEEN ne jamono, ji ñu koy yàq, agsi na.
Luke 21 31 Noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew, XAMLEEN ne nguuru Yàlla jege na.
John 15 18 «Bu leen àddina bañee, XAMLEEN ne, man lañu jëkk a bañ.
Acts 28 28 «XAMLEEN nag ne, xebaaru mucc gii yégal nañu ko ñi dul Yawut, te ñoom dinañu ko déglu.»
Galatians 3 7 XAMLEEN boog ne, boroom ngëm yi rekk ñooy doomi Ibraayma.
Ephesians 5 17 Buleen ñàkk bopp nag, waaye XAMLEEN liy coobareg Boroom bi.
Hebrews 13 23 XAMLEEN ne, Timote sunu mbokk, génn na kaso. Su dikkee léegi, dinaa ànd ak moom, seetsi leen.

Page:   1 2