menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Mark 5 3 Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse ZINCIRLE bile bağlı tutamıyordu.
Mark 5 4 Birçok kez ZINCIRLEr ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde, ZINCIRLEri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu.
Luke 8 29 Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam ZINCIRLEr ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu.
Acts 12 6 Petrus, Hirodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, iki ZINCIRLE bağlanmış olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu.
Acts 12 7 Birdenbire Rab'bin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. «Çabuk, kalk!» dedi. O anda ZINCIRLEr Petrus'un bileklerinden düştü.
Acts 16 26 Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki, tutukevi temelden sarsıldı. Bir anda tüm kapılar açıldı, herkesin ZINCIRLEri çözüldü.
Acts 20 23 Ancak Kutsal Ruh, beni ZINCIRLEr ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor.
Acts 21 33 O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, iki ZINCIRLE bağlanması için buyruk verdi. Sonra, «Kimdir bu adam, ne yaptı?» diye sordu.
Acts 26 29 «İster kısa ister uzun sürede olsun» dedi Pavlus, «Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes, bu ZINCIRLEr dışında benim gibi olsun!»

Page:   1