menu.png
Lost Password ?

Bible Search

 (Index)


Found entries

•••► •••►
Book Chapter Verse Text
Matthew 4 4 İsa ona şu karşılığı verdi: «Kutsal Yazılarda, `İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır.»
Matthew 14 3 Hirodes, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp ZINDANa attırmıştı.
Matthew 14 10 Adam gönderip ZINDANda Yahya'nın başını kestirdi.
Matthew 15 11 «İnsanı kirleten, ağzına giren değildir. Ağzından çıkandır insanı kirleten.»
Matthew 18 30 Ama ilk köle bunu reddetmiş. Gitmiş, borcunu ödeyinceye dek kalmak üzere adamı ZINDANa attırmış.
Matthew 25 36 Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; ZINDANdaydım, yanıma geldiniz.'
Matthew 25 39 Seni ne zaman hasta ya da ZINDANda görüp yanına geldik?'
Matthew 25 42 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, ZINDANdaydım, benimle ilgilenmediniz.
Matthew 25 44 «O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: `Ya Rab, seni ne zaman aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da ZINDANda gördük de sana hizmet etmedik?'
Mark 6 17 Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, ZINDANa attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla evlenince Yahya ona, «Kardeşinin karısıyla evlenmen Kutsal Yasa'ya ayk
Mark 6 27 Derhal bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat ZINDANa giderek Yahya'nın başını kesti.
Mark 7 26 Yahudi olmayan bu kadın Suriye-Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti.
Mark 7 29 İsa ona, «Söylediğin bu sözün hatırı için git, cin kızından çıkmış bulunuyor» dedi.
Mark 9 18 Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar.»
Mark 9 20 Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı; çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı.

Page:   1 2 3 4