menu.png
Lost Password ?

Chapter View

 (Index)


•••► •••►
Verse Text
1 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲘⲚⲤⲀⲖⲰⲘⲎ ⲀⲨϢⲈⲠϨⲈⲚϨⲎⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲈⲒ ⲚⲤⲈⲦⲀϨⲤϤ
2 ⲀⲨⲰ ϨⲦⲞⲞⲨ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲚⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲈⲀⲠⲢⲎϢⲀ.
3 ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϤⲒⲠⲰⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ.
4 ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϤⲒⲀⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲈⲀⲨϤⲒⲦϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲨⲚⲞϬ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ.
5 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲨϨⲢϢⲒⲢⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲤⲀⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ. ⲀⲨⲰ ⲀⲐⲞⲦⲈ ϪⲒⲦⲞⲨ.
6 ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲰⲦⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲚⲀⲌⲀⲢⲎⲚⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚϤ ⲚϤϨⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲀⲚ. ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦϤ
7 ⲀⲖⲖⲀ ⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲚⲠⲔⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ.
8 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘϨⲀⲞⲨ ⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲈⲢⲈⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲈⲖⲀⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲚⲈⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ.
9 [[ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲚⲤⲞⲨⲀ ⲘⲠⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲎⲚⲎ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ
9 [[ϪⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ Ⲁ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲒⲚ ⲠⲘⲀ ⲚϢⲀ ⲘⲠⲢⲎ ϢⲀ ⲠⲘⲀ ⲚϨⲰⲦⲚ. ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲚϢⲀⲈⲚⲈϨ. ϨⲀⲘⲎⲚ.]]
10 ⲦⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲦⲀⲘⲘⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲨⲢ ϨⲂⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ
11 ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ϤⲞⲚϨ ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ
12