menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Czech CEP † English: King James Version
1 Hle, čekat na něho je ošidné, při pohledu na něho se člověk hroutí. Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?
2 Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou? Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?
3 Kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé. Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?
4 Nemohu mlčet o jeho údech, nemluvit o jeho bohatýrské síle a jeho výborné stavbě těla. Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?
5 Kdo odkryl jeho oděv a přistoupil k němu s udidly dvojitými? Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?
6 Kdo otevřel vrata jeho tlamy? Strach jde z jeho zubů. Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?
7 Jeho hřbet je jako řady štítů těsně uzavřených pod pečetí, Canst thou fill his skin with barbed iron? or his head with fish spears?
8 dotýkají se jedny druhých, vítr mezi ně nevnikne; Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.
9 jeden přilétá k druhému, jsou pevně sevřeny, nelze je oddělit. Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?
10 Jeho kýcháním se rozžehává světlo, jeho oči jsou jak řasy jitřenky, None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?
11 z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry, Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.
12 z nozder mu vystupuje kouř jak z hrnce nad ohněm z rákosí rozdmýchaným, I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.
13 jeho dech rozžhavuje uhlí, z tlamy mu šlehá plamen, Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?
14 v jeho šíji dříme síla, před ním se každý zkroušeně chvěje, Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.
15 laloky mu přiléhají k tělu jak ulité, netřesou se, His scales are his pride, shut up together as with a close seal.
16 jeho srdce je slité, tvrdé jako kámen, slité jako spodní žernov. One is so near to another, that no air can come between them.
17 Když se zvedne, sami bohové se leknou, při tom hrozném třesku jsou bez sebe strachy, They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered.
18 meč, jenž by ho zasáhl, tu ránu nevydrží, ani kopí, vržená střela či hrot šípu. By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning.
19 Železo má za slámu, bronz za trouchnivé dřevo, Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.
20 šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění v stébla slámy, Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.
21 kyj má jen za slaměné stéblo, posmívá se, když přiletí chvějící se oštěp. His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
22 Vespod má ostny podobné střepům, vleče se blátem jako smyk na obilí, In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.
23 způsobuje, že to v hlubině vře jako v hrnci, moře je pro něj jak kelímek na masti, The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved.
24 nechává za sebou světélkující dráhu, až se zdá, že propastná tůň zšedivěla. His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone.
25 Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu. When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves.
26 Na všechno vysoké pohlíží svrchu, nad všemi šelmami je králem." The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.
27 He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.
28 The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble.
29 Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear.
30 Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.
31 He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment.
32 He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.
33 Upon earth there is not his like, who is made without fear.
34 He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.