menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Czech CEP † English: King James Version
1 Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám." The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.
2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.
3 Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.
4 Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu. The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.
5 Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.
6 Bude soudit pronárody - plno mrtvol všude -, on rozdrtí hlavu velké země. Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu. He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.
7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.