menu.png
Lost Password ?

Manual Compare•••► •••►
Verse Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938) † English: King James Version
1 Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
2 Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi". And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.
3 Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen sanot". And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
4 Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä". Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
5 Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti". And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
6 Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen. When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilaean.
7 Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
8 Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
9 Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
10 Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
11 Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
12 Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä. And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
13 Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
14 ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
15 eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
16 Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." I will therefore chastise him, and release him.
18 Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!" And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
19 Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. (Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
20 Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
21 Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!" But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
22 Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
23 Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
24 Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. And Pilate gave sentence that it should be as they required.
25 Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa. And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
26 Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
27 Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
28 Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
29 Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'. For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
31 Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
32 Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu". And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
37 ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi". And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
38 Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas". And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
42 Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi". And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
44 Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
47 Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies". Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
48 Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
49 Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä. And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
50 Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa. And, behold, there was a man named Joseph, a counseller; and he was a good man, and a just:
51 Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. (The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
52 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
53 Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu. And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
54 Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
55 Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
56 Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
17 (For of necessity he must release one unto them at the feast.)