menu.png

Manual Compare•••► •••►
Verse Ukrainian: NT (P.Kulish, 1871) English: King James Version
1 На останок, браттє моє, радуйтесь у Господї. Те ж саме писати вам менї не противно, для вас же певно. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
2 Остерегайтесь собак, остерегайтесь лихих робітників, остерегайтесь відрізання. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
3 Ми бо обрізаннє, которі духом Богу служимо, і хвалимось в Ісусї Христї, а не в тїлї надіємось, For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
4 хоч і я маю також надїю в тїлї. Коли хто инший думає надіятись у тїлї, то я тим більш,- Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
5 обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїлевого, з колїна Веняминового, Євреїн з Євреїв, по закону Фарисей, Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
6 по ревности гонив я церкву, по праведности законній непорочен. Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
7 Та що було менї надбаннєм, те вважав я за втрату ради Христа. But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
8 Так оце я все вважаю за втрату ради вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, ради котрого я все втеряв, і вважаю все за сьміттє, аби придбати Христа, Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
9 та й явитись у Ньому, не маючи моєї праведности, що від закону, а (маючи) ту, що вірою Христовою (здобуваєть ся), праведність від Бога увірі, And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
10 іцоб зрозуміти Його, і силу воскресення Його, і спільність мук Його, приподоблюючись смерти Його, That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
11 аби тільки достигнути до воскресення мертвих. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
12 Не тим, щоб уже я достиг, або вже був звершений; гоню ж, чи не достигну того, за що і Христос Ісус достиг мене. Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
13 Браттє, я про себе не думаю, що я вже достиг; одно ж (роблю), забуваючи вже те що позаду, і сягаючи по те, що спереду, Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
14 біжу до мети по нагороду вишнього поклику Божого в Христї Ісусї. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
15 Скільки оце (нас) звершених, се думаймо, і коли що инакше думаєте, то й се Бог вам одкриє. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
16 Тільки ж (те), до чого ми достигли, (єсть) одним правилом жити і те саме думати. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
17 Приподоблюйтссь до мене, браттє, і вважайте, хто так ходить, яко ж маєте за взір нас. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
18 (Многі бо ходять, про котрих не раз говорив я вам, тепер же й плачучи говорю, про ворогів хреста Христового, (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
19 котрим кінець - погибель, котрим Бог черево, а слава в соромі їх, котрі про земне думають.) Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
20 Наше бо життє єсть на небесах, звідкіля ждемо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, котрий переобразить тіло смирення нашого, щоб було подобне тїлу слави Його, по дійству, котрим зможе і покорити собі все. For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.